1.
Bryła żelaza ma ciężar 390N i objętość 5cm3. Oblicz:
a) masę bryły
b) gęstość żelaza
c) masę złotej bryłki o tej samej objętości

2.
W basenie o długości 25m i szerokości 20m znajduje się 1000t wody. Oblicz:
a) gęstość tej wody
b) średnią głębokość
c) ciężar wody


Będę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T18:54:34+01:00
Zadanie 1

Dane:
V = 5 cm ³
P = 390 N

Szukane:
m = ???
ς = ???
m złotej bryłki = ???

Rozwiązania:
a )
P = m * g Ig
m = P:g
m = 390 : 9,8
m = 39,8 w przybliżeniu

b)
ς = m/v
ς = 39,8 * 0,05
ς = 1,99

c)
m = P : g
gestośc złota = g = 19282
m = 390 : 19282
m = 0,02 w przybliżeniu

Odpowiedzi:
a) masę bryły - 39,8 w przybliżeniu
b) gęstość żelaza - 1,99
c) masę złotej bryłki o tej samej objętości - 0,02 w przybliżeniu

Zadanie 2
Dane:
długosć - 25 m
szerokosc - 20 m
m = 1000t = 1000000kg = 1000000litrów

Saukane:
ς = ???

γ = ???

Obliczenia
a)
ς = m/v
V = 1000000l
1 l = 0,001 m ³
1000000 l = 1000 m³
ς = 1000000kg / 1000m³
ς = 100km/m³

c)
γ= P / V
P = m * g
g = 9,8 m/s²
P = 1000000 kg * 9,8 m/s²
P = 9800000kg*m / s²
γ = 9800000kg*m / s² :100 kg/m³
γ =98000

Odpowiedzi:
a) gęstość wody = 100kg/m³
b) średnią głębokość
c) ciężar właściwy wody - 98000
6 3 6