1.Z liter podanego wyrazu ułóż możliwie największą liczbę symboli pierwiastków. Wykorzystaj tablicę pierwiastków w kolejności alfabetycznej symboli.

a) CHEMIA b) BARTEK c) STRONA d)PRANIE

2. Odczytaj, co oznaczają następujące symbole i wzory:
a) S, 2 S, O, O₂, 3 O₂, 5 P
b) MgO, 3 MgO, 2 Mg, H, H₂, 2 H, 3 H₂
c) 2 FeS, 4 Cu₂S, HgO, 3 H₂O, 5 CO₂, CuO
d) N, 2 N, N₂, 2 N₂, FeO,3 FeO

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T18:44:38+01:00
A) CHEMIA
C,H ,
b) BARTEK
B. Ba, K, Ta,
c) STRONA
S, Sr, Sn, N, Na, O, Ra
d)PRANIE
P,N,Na,Ni, Ra,


a) S, 2 S, O, O₂, 3 O₂, 5 P
atom siarki, 2 atomy siarki, atom tlenu, cząsteczka tlenu, 3 atomy czasteczki tlenu, 5 atomów fosforu
b) MgO, 3 MgO, 2 Mg, H, H₂, 2 H, 3 H₂
czasteczka tlenku magnezu II, 3 czasteczki tlenku magnezuII, 2 atomy magnezu, atom wodoru, czasteczka wodoru, 2 atomy wodoru, 3 atomy wodoru czasteczkowego
c) 2 FeS, 4 Cu₂S, HgO, 3 H₂O, 5 CO₂, CuO
2 czasteczki siarczku zelaza II 4 czasteczki sirczku miedzi I czasteczka tlenku rteci II 3 czasteczki wody, 5 czasteczek dwutlenku wegla , czasteczka tlenku miedzi II
d) N, 2 N, N₂, 2 N₂, FeO,3 FeO
atom azoty, 2 atomy azotu, czasteczka azotu, 2 atomy czasteczki azotu, czasteczka tlenku zelaza II 3 czasteczki tlenku zelaza II
2010-01-02T18:46:17+01:00
1.
CHEMIA
C, H,
BARTEK
B, Ba, K, Ta,
STRONA
S, Sr, Sn, N, Na, O, Ra
PRANIE
P, N, Na, Ni, Ra,

2.
S-atom siarki,
2 S-2 atomy siarki, O-atom tlenu,
O₂- cząsteczka tlenu,
3 O₂-3 atomy cząsteczki tlenu,
5 P-5 atomów fosforu

MgO-czasteczka tlenku magnezu II,
3 MgO-3 cząsteczki tlenku magnezuI I,
2 Mg-2 atomy magnezu,
H-atom wodoru,
H₂-cząsteczka wodoru,
2 H-2 atomy wodoru,
3 H-3 atomy wodoru

2 FeS-2 czasteczki siarczku zelaza II,
4 Cu₂S- 4 cząsteczki siarczku miedzi I,
HgO- cząsteczka tlenku rtęci II,
3 H₂O-3 cząsteczki wody,
5 CO₂-5 cząsteczek dwutlenku węgla,
CuO-cząsteczka tlenku miedzi II

N-atom azotu,
2 N-2 atomy azotu,
N₂-cząsteczka azotu,
2 N₂-2 atomy cząsteczki azotu,
FeO-cząsteczka tlenku żelaza II
3 FeO-3 cząsteczki tlenku żelaza II
1 5 1
2010-01-02T18:54:48+01:00
A) CHEMIA b) BARTEK c) STRONA d)PRANIE
a) H - wodór
He- hel
C- węgiel
Ca- sód
I- jod
Ce- cer
Am- Ameryk
b) Ba- bar
Be- beryl
B- bor
K- potas
Ta- tantal
At - astat
Te - tellur
Br - brom
Bk - berkel
Ar- argon
c) Sr - stront
Na- sód
O- tlen
N- azot
Sn- cyna
As- arsen
Ar- argon
S- siarka
d) P-fosfor
Ni- niekiel
Na- sód
Pa- protaktyn
Pr - prazeodym
Er - Erb
Re - ren
Ar- argon
a) S, - atom siarki
2 S, - 2 atomy siarki
O, - atom tlenu
O₂, - cząsteczka siarki
3 O₂, - 3 cząsteczki tlenu
5 P - 5 atomów fosforu
b) MgO, - czasteczka tlenku magnezu
3 MgO, 3 czasteczki tlenku magnezy
2 Mg, - 2 atomy magnezu
H, - atom wodoru
H₂, 1 czasteczka wodoru
2 H, - 2 atomy wodoru
3 H₂ - 3 czatseczki wodoru
c)
2 FeS, - 2 czasteczki siarczku zelaza (II)
4 Cu₂S, - 4 czasteczki sierczku miedzi (I)
HgO, - tlenek rtęci (II)
3 H₂O, - 3 czateczki tlenku wodoru
5 CO₂, - 5 czasteczcek tlenku węgla(VI)
CuO - czasteczka tlenku miedzi (II)
d) N, - aton azotu
2 N, - 2 atomy azotu
N₂, - czasteczka azotu
2 N₂, 2 czasteczki azotu
FeO, - czasteczka tleneku żelaza
3 FeO - 3 czasteczki telnku zelaza