1. Jak oznacza się za pomocą symboli i wzorów chemicznych :
a) atom żelaza, dwa atomy żelaza, atom siarki, trzy atomy siarki, dwa atomy tlenu
b) jedną cząsteczkę wody, trzy cząsteczki wody, dwa atomy wodoru, sześć cząsteczek siarczku żelaza, atom rtęci
c) atom miedzi, cząsteczkę tlenku miedzi, cztery atomy miedzi, trzy cząsteczki tlenku miedzi, dwanaście atomów tlenu
d) dwie cząsteczki wody, cząsteczkę wodoru, dwa atomy tlenu, dwie cząsteczki tlenu, trzy atomy rtęci, cząsteczkę azotu, dwie cząsteczki siarczku żelaza


2. Oblicz łączną liczbę atomów w cząsteczkach :
a)PCl, C₁₂H₂₂O₁₁, H₄P₂O₇

3.Ile atomów poszczególnych pierwiastków znajduje się w podanej liczbie cząsteczek :

a) 4 NH₃, 5 H₂S, 2 Fe₂O₃, 3 C₆H₁₂O₆

1

Odpowiedzi

2010-01-02T19:02:33+01:00
1. Jak oznacza się za pomocą symboli i wzorów chemicznych :
a) atom żelaza - Fe,
dwa atomy żelaza 2Fe,
atom siarki S,
trzy atomy siarki 3 S,
dwa atomy tlenu 2O
b) jedną cząsteczkę wody 1H2O,
trzy cząsteczki wody 3H2O,
dwa atomy wodoru 2H,
sześć cząsteczek siarczku żelaza 6 FeS <-- ale żelaza ilo wartościowego? ja podałem do wortościowości Fe - II,
atom rtęci - Hg
c) atom miedzi Cu,
cząsteczkę tlenku miedzi - tlenku miedzi ile? podam do Cu II, czyli CuO,
cztery atomy miedzi 4 Cu,
trzy cząsteczki tlenku miedzi 3CuO,
dwanaście atomów tlenu 12 O
d) dwie cząsteczki wody 2H2O,
cząsteczkę wodoru H2,
dwa atomy tlenu 2O,
dwie cząsteczki tlenu 2O2,
trzy atomy rtęci 3Hg,
cząsteczkę azotu N2,
dwie cząsteczki siarczku żelaza wrrr żelaza ilo wartościowego ? Fe - II? 2 FeS

2. Oblicz łączną liczbę atomów w cząsteczkach :
a)PCl - 2at
C₁₂H₂₂O₁₁ - 45at,
H₄P₂O₇ 13 at

3.Ile atomów poszczególnych pierwiastków znajduje się w podanej liczbie cząsteczek :

4 NH₃ 4 at azotu, 12 at wodoru
5 H₂S - 10 at wodoru, 5 at siarki,
2 Fe₂O₃ - 4 at zelaza (III) 6 at tlenu,
3 C₆H₁₂O₆ 18 at wegla, 36 at wodoru, 18 at tlenu
16 3 16