Przetłumacz zdania:
1. Uwielbiam oglądać horrory i komedie, nie lubię sztuk teatralnych.
2. Jak spędzasz czas wolny?
3. w weekendy chodzę na siłownię i spotykam się z przyjaciółmi.
4. Musisz być w dobrej formie aby jeździć na nartach.
5. Boli mnie głowa i brzuch. Mam katar i kaszel
6. Kiedy grałem w kosza, złamałem nogę.
7. Sądzę że nie powinieneś brać środków przeciwbólowych.
8. Jesteś chory?
9. Na twoim miejscu nie piłbym alkoholu i nie palił
10. Do zobaczenia w sobotę o 18:00
11. Pozdrów siostrę.
12. Osoby niepełnosprawne mają wiele problemów.
13. Uczniowie uczą się teraz w bibliotece.
14. Naukowiec musi robić dużo eksperymentów .
15. W Polsce mamy góry, morze, lasy i jeziora.
16. Powodzie i pożary są niebezpieczne.
17. Powinieneś opiekować się swoim zwierzęciem i regularnie je karmić.
18. Chciałbym zaprosić Cię na imprezę urodzinową.
19. Przykro mi, ale nie mogę jechać z wami na wycieczkę w ten weekend.
20. Czy możesz posprzątać swój pokój?
21. Czy mógłbyś poszukać mojego dowodu?
22. Dlaczego nie zapiszemy się na kurs językowy?
23. To było fantastyczne doświadczenie.
24. Jeśli będziesz więcej pracował, zarobisz więcej pieniędzy.
25. W co się ubrałeś/aś na bal? Miałem na sobie czarny garnitur/sukienkę
26. Powinieneś wcześniej wracać do domu.

3

Odpowiedzi

2010-01-02T19:19:18+01:00
1.I love watching scary movies and comedies, I don`t like theatre performences.
2.How do you spend your free time?
3.At weekends I go to the gym and meet my friends.
4.You have to be in good shape to skiing.
5.I have a headache and stamoachache. Also fever and cough.
6.When I was playing basketball I broke my leg.
7.I think you shouldn`t take painkillers.
8.Are you sick?
9.If I were you I wouldn`t drink alkohol and smoke cigarets.
10.See you on Saturday at 6p.m.
11.Say greetings to your sister.
12.Disabled people have a lot of problems.
13.Students are learning in library now.
14.Scientist has to do a lot of experiments.
15.In Poland we have mountains, sea, woods and lakes.
16.Floods and fires are dangerous.
17.You should take care of your pet and feed it regulary.
18.I`d like to invite you on my birthday party.
19.I`m sorry but I can`t go with you on trip this weekend.
20.Could you clean your room?
21.Could you look for my ID?
22.Why don`t we sign up for a launguage course?
23. That was fantastic expierence.
24.If you work harder, you will earn more money.
25. What were you wearing at the ball? I was wearing black suit/dress.
26.You should come back home earlier.
2010-01-02T19:47:39+01:00
1.I love to watch horror movies and comedies, I do not like dramas
2.How you spend your free time?
3.on weekends I go to the gym and meet my friends.
4.You have to be in good shape to go skiing.
5.I have a headache and stomach. I have a runny nose and cough
6.When I played basketball i broke my leg.
7.I think that you should not take painkillers
8.Are you sick?
9.At your place I don't wont to drink alkohol and smoking
10.See you on Saturday at 18:00
11.Greet sister.
12.Persons with disabilities have many problems.
13.Students learn in the library now.
14.The scientist must do a lot of experimentation.
15.In Poland we have mountains, sea, forests and lakes
16.Floods and fires are dangerous.
17.You should take care of your pet and keep it fed.
18.I would like to invite you to the birthday party.
19.I'm sorry, but I can not go with you on a trip this weekend.
20.Can you clean your room?
21.Can you find my proof?
22.Why not attend a language course?
23.It was a fantastic experience.
24.If you work more, earn more money.
25.What was dressed for a ball? I was wearing a black suit/dress
26.You should go home earlier.
2010-01-02T19:48:42+01:00
1. I adore to watch horrors and comedies, I do not like theatrical arts.
2. How do you spend the free time?
I walk 3. in weekends on the gym and meet with friends.
4. You have to be in the good form to ski.
5. He hurts me head and stomach. I have catarrh and cough
6. When I played in the basket, I broke the leg.
7. I judge that you should not take analgesic centres.
8. Are you ill?
9. I would not drink liquor on your place and
10 did not smoke. To seeing on Saturday about 18:00
11. Greet the sister.
12. Handicapped persons have many problems.
13. Pupils learn in the library now.
14. The scientist has to make a lot of experiments .
15. We have mountains, sea, forests and lakes in Poland.
16. Floods and fires are dangerous.
17. You should look after one's animal and feed them regularly.
18. I would like to invite You to the birthday event.
19. Unpleasantly I, but I can not go with you on the trip in this weekend.
20. Can you tidy one's room?
21. Could you seek my proof?
22. Why will we enroll not on the linguistic course?
23. This was the fantastic experience.
24. If you work more, you will earn more money.
25. In what did you dress / aś on the ball? I had on me the black suit / dress
26. You should earlier come back home.