Do 200 cm sześciennych kwasu solnego o stężeniu 20% i gęstości 1,1g/cm sześciennego dodano 100 cm sześciennych wody.Oblicz STĘŻENIE PROCENTOWE otrzymanego roztworu.
_____________________________________________________
Odp powinna wyjdz 13,75%

Ludziee pomożcie !!!!!!!!! :)

2

Odpowiedzi

2010-01-02T19:15:22+01:00
Masa roztworu pierwotnego
mr=d*V=1,1g/cm³*200cm³=220g
cp=ms*100%/mr
ms=cp*mr/100%=20%*220g/100%=44g
gęstość wody d=1g/cm³ czyli masa 100cm³ jest równa 100g
obliczenie stężenia nowego roztworu
ms=44g
mr1=mr+100g=220g+100g=320g
cp=ms*100%/mr1=44g*100%/320g=13,75%
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T19:52:40+01:00
Masa roztworu :

mr = d * V
mr = 1,1g / cm³ * 200 cm³
mr = 220 g

Cp = ms * 100% / mr
ms = cp * mr / 100%
ms = 20% * 220g / 100%
ms = 44 g

Stężenie nowego roztworu :
ms = 44g
mr1 = mr + 100g = 220g + 100g
mr1 = 320g
Cp = ms * 100% / mr1 =
44g * 100% / 320g
Cp = 13,75%

Pozdrawiam. :)
16 4 16