Odpowiedzi

2009-09-16T20:47:11+02:00
Człowiek w swoim życiu nieustannie boryka się z problemami. Niektóre dotyczą codziennych, prozaicznych spraw, inne są wręcz życiowymi tragediami. Jednostka ludzka często jest na tyle słaba, ze nie potrafi poradzić sobie z niezrozumiałą rzeczywistością, szuka pomocy, szuka wyjaśnień. Stara się odnaleźć te wartości, które są dla niej najważniejsze, stara się kierować nimi w swoim życiu. Mimo, że obdarzona jest rozumem, duszą i własną wolną wolą, łatwiej jest jej wesprzeć się na doświadczeniach i przeżyciach innych osób, zastosować sprawdzone już rozwiązania, odnaleźć autorytet i naśladując go dążyć do doskonałości. Gdzież znajdziemy więcej wzorców osobowych jeśli nie w literaturze? Ileż to bohaterów literackich wobec życiowych dramatów, tragicznych wyborów i niezrozumiałej rzeczywistości prezentuje postawę wręcz godną naśladowania. Różne postacie, różne problemy,, różne doświadczenia i różne sposoby kształtowania hierarchii wartości- wszystko to odnajdziemy w literaturze. To właśnie w niej powinniśmy szukać źródła zaspokojenia naszej ludzkiej potrzeby autorytetów, wzorców osobowych, to w niej powinniśmy szukać wartości dla nas najważniejszych.