Dany jest trójkąt A(1,2) B (-1,-1) C(5,2) Napisz :
a) równanie wysokości poprowadzonej z wierzchołka C
b) długość taj wysokości
c) pole tego trójkąta
d)współrzędne tego punktu Dtakiego, aby czworokąt ABCD był równoległobokiem

1

Odpowiedzi

2010-01-02T19:38:14+01:00
A) (5, -1)
b) 3 jednostki
c)a*h /2 = 6
d) (3,-1)