Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T19:52:33+01:00
Wyrażenie traci sens,jeśli w mianowniku wystąpi zero.
(sinx)^4 - (cosx)^4 = 0
[(sinx)^2 - (cosx)^2]*[(sinx)^2 + (cosx)^2] = 0-----drugi nawias to jedynka trygonometryczna,więc tylko pierwszy nawias może być
równy zero. (sinx)^2 zastąpię przez 1-(cosx)^2
1-(cosx)^2 - (cosx)^2 = 0
1 - 2(cosx)^2 = 0
cosx =(pierw.2)/2 lub cosx= -(pierw.2)/2
x=pi/4 lub x= (3/4)pi lub x=(5/4)pi lub x=(7/4)pi
Odp.Wyrażenie nie jest określone dla podanych czterech wartości zmiennej x.