Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T19:42:54+01:00
2010-01-02T19:55:23+01:00
Rysunek do zadania:
http://i50.tinypic.com/14ms6eo.png

z twierdzenia cosinusów:
8/sin40⁰=y/sin90⁰
y*sin40⁰=8
y=8/sin40⁰

8/sin40⁰=x/sin50⁰
x=8*sin50⁰/sin40⁰

jako, że "x" jest połową przekątnej podstawy to cała przekątna ma długość 2x: 16*sin50⁰/sin40⁰

skoro to jest przekątna kwadratu to a√2 równa się właśnie tyle... by obliczyć bok podstawy należy obliczyć a:

a√2=2x=16*sin50⁰/sin40⁰

a=16*sin50⁰/√2*sin40⁰
a=16√2*sin50⁰/2*sin40⁰
a=8√2*sin50⁰/sin40⁰

V=1/3a²*h

podstawiamy:

V=1/3(8√2*sin50⁰/sin40⁰)²*8
V=1/3(128*sin²50⁰/sin²40⁰)*8
V=1024*sin²50⁰/3*sin²40⁰

jeśli chcesz wartość a nie taki zapis to spójrz do tablic matematycznych ile wynosi sinus dla kątów 40⁰ i 50⁰.
2010-01-02T20:06:42+01:00