Witam daję dużo punktów za rozwiązanie zadanek...PILNE!!!!

1. Po jakim czasie amplituda drgań maleje 8 krotnie, jeżeli wiadomo, że dwukrotnie maleje po 60 sekundach?

2. Jakie zabezpieczenie bezpiecznikowe jest potrzebne, jeżeli w gospodarstwie domowym znajdują się urządzenia o łącznej mocy 12 kW (6A, 10A, 16A, 20A czy 25A)?

3. Ile dżuli energii elektrycznej zużyje gospodarstwo domowe w ciągu roku, jeżeli średnie dobowe zapotrzebowanie mocy wynosi 0,7 kW? Jaki jest roczny koszt zużytej energii, jeżeli 1 kWh kosztuje 30 groszy?

4.Pewien materiał o masie 100 g po zanurzeniu w wodzie wykazuje wagę sugerująca masę 80 g. Jaką gęstość ma ten materiał?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:43:11+01:00
Zad 4
m₁ = 100 g = 0,1 kg
m₂ = 80 g = 0,08 kg

Ciężar ciała w powietrzu
F₁ = m₁×g = 0,1 kg × 10[m/s²] = 1 N

Ciężar ciała w wodzie
F₂ = m₂×g = 0,08 kg × 10[m/s²] = 0,8 N

Zaużmy że to ciało wisi na siłomierzu. W powietrzu siłomierz wskazuje 1N , a gdy to samo ciało zawieszone na siłomierzu zanużymy w wodzie to wskazuje on 0,8 N, ponieważ działa
siła wyporu o zwrocie przeciwnym do ciężaru więc siła wyporu
F = F₁ - F₂ = 1N-0,8N = 0,2 N
z drugiej strony siła wyporu równa się
F = ρgV
ρ - gęstość wody
V - objętość ciała = m₁/ρ₁
gdzie
ρ₁ - szukana gęstość
czyli
F = ρg m₁/ρ₁
ρ₁ = ρg m₁/F = 1000 [kg/m³]× 10[m/s²]× 0,1 kg/0,2 N =
5000 [kg/m³]

zad3
W ciągu jednej doby energia zużyta wynosi:
E₁ = P×t
E₁ = 0,7 kW × 24 h = 16,8 kWh
Wciągu roku zostanie zużyta energia
16.8 kWh × 365 = 6132 kWh
Przeliczamy to na dżule
1 kWh = 1000W× 1 h = 1000W×3600s=3600000 J
więc skoro 1 kWh ma 3600000 J
to
6132 kWh × 3600000 = 22075200000 J =22075,2 MJ
Roczny koszt zużytej enegrii:
E = 6132 kWh
koszt 30 gr/kWh
czyli
6132 kWh × 30 gr/kWh = 183960 gr = 1839,6 zł

Zad 2

W domach przeważnie jest zabezpieczenie 16A-20A dla mocy 10-12 KW
Więc proponuje wybrać 20 A

Zad1
Zrób to sama z proporcji
2 3 2