Odpowiedzi

2010-01-02T20:02:11+01:00
792x2=1584
1584/24=66

5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
30+36 = 66
2010-01-02T20:02:26+01:00
A - podstawa dolna (dłuższa)
b- podstawa górna (krórsza)
b:a = 5:6
h = 24 cm - wysokość trapezu
P = 792 cm^2

a = ?
b = ?
1. Obliczam a + b
P = 792 cm^2
P = [(a+b): 2]*h
[(a+b): 2]*h = 792 cm^2
[(a+b): 2]* 24cm = 792 cm^2
(a+b): 2 = 792 cm^2 : 24 cm
(a+b): 2 =33 cm /*2
a + b = 66 cm

2. Obliczam podstawę a
b : a = 5 : 6
b = 5/6*a

a + 5/6a = 66 cm
11/6a = 66 cm
a = 66*6/11
a = 36 cm
3. Obliczam a
a + b = 66 cm
b = 66 cm - a
b = 66cm - 36 cm
b = 30 cm

Podstawa dłuższa wynosi a= 36 cm, a krótsza b = 30 cm


2010-01-02T20:07:22+01:00
Pole trapezu jest równe 792cm kwadratowe. wysokość ma 24cm. oblicz dł podstaw jeżeli pozostają one w stosunku 5:6.

Pole trapezu obliczamy ze wzoru:
P = ½(x +y)*h, gdzie x,y - podstawy, h - wysokość trapezu

z warunków zadania mamy:
P = 792cm²
h = 24cm
x/y = 5/6, czyli x = (5/6) y

podstawiając do wzoru, mamy:

792cm² = ½((5/6) y +y)*24cm / *2
792cm² = ((5/6) y +y)*12cm
792cm² = 11/6 y * 12cm
792cm² = 22y cm
y = 792cm² : 22cm
y = 36cm

x = (5/6) y = 5/6 * 36cm =30cm