Zadanie 1.
Wynik z mnożenia potęg zapisz w postaci iloczynu.
a) 14 do potęgi 5 * 93 do potęgi 5 * 18 do potęgi 5
b)24 do potęgi 6 * ( -4) do potęgi 6 * x do potęgi 6
c)78 do potęgi 17 * 21 do potęgi 17 * y do potęgi 17 * z do potęgi 17

Zadanie.2
Zapisz potęge w postaci iloczynu potęg o tych samym wykładniku.
a)(35 * 36 * 37 ) do potęgi 8
b) (-24* a *b) do potęgi 9
c) ( x * y * z ) do potęgi 10

Proszę o pomoc ;)):***

2

Odpowiedzi

2009-09-16T22:34:08+02:00
Zad. 1
a) = (14*93*18) do potęgi 5
b) = [26*(-4)*x] do potęgi 6
c) = (78*21*y*z) do potęgi 17

Zad. 2
a) = 35 do potęgi 8 * 36 do potęgi 8 * 37 do potęgi 8
b) = -24 do potęgi 9 * a do ptęgi 9 * b do potęgi 9
c) = x do potęgi 10 * y do potęgi 10 * z do potęgi 10
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T22:40:04+02:00
Zadanie 1.
Wynik z mnożenia potęg zapisz w postaci iloczynu.
a) 14 ⁵ * 93 ⁵ * 18 ⁵=(14*93*18)⁵=23436⁵
b)24 ⁶ * ( -4) ⁶ * x ⁶=(24*(-4)*x)⁶=(-96x)⁶
c)78 ¹⁷ * 21 ¹⁷ * y ¹⁷ * z ¹⁷=(1638yz)¹⁷

Zadanie.2
Zapisz potęge w postaci iloczynu potęg o tych samym wykładniku.
a)(35 * 36 * 37 ) ⁸=35⁸×36⁸×37⁸
b) (-24* a *b) ⁹=(-24)⁹×a⁹×b⁹
c) ( x * y * z ) ¹⁰=x¹⁰×y¹⁰×z¹⁰
4 4 4