Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T19:47:15+01:00
DUŻO TEGO....
aforyzm
anakolut
antonim
aliteracja
alegoria
aluzja literacka
anafora
animizacja
antropomorfizacja
antyteza
apostrofa
apozycja (retoryka)
archaizm
asyndeton
dialektyzacja
echolalia
elipsa
enumeracja
epifora
epitet
epitet barokowy
epitet metaforyczny
epitet stały
epitet tautologiczny
eufemizm
eufonia
glosolalia
gradacja
groteska
homonimy
hiperbola
Instrumentacja głoskowa
inwersja
inwokacja
ironia
kolokwializm
kontrast
lipogram
metafora (inaczej przenośnia)
metonimia
neologizm
oksymoron
onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)
ożywienie, zobacz animizacja
paradoks
parafraza
paralelizm składniowy
parenteza
paronomazja
personifikacja
peryfraza
pleonazm
polisyndeton
porównanie
porównanie homeryckie
powtórzenie
przenośnia, zobacz metafora
przerzutnia
pytanie retoryczne
retrospekcja
rym
rytm
synonim
synekdocha
synestezja
symbol
tropy
uosobienie
wulgaryzm
wykrzyknienie
zdrobnienie
zgrubienie

złożenie
związek frazeologiczny


ALFABETYCZNIE....

DAJ NAJ I OCENĘ 5
5 4 5
2010-01-02T19:47:15+01:00
Aforyzm
anakolut
antonim
aliteracja
alegoria
aluzja literacka
anafora
animizacja
antropomorfizacja
antyteza
apostrofa
apozycja (retoryka)
archaizm
asyndeton
dialektyzacja
echolalia
elipsa
enumeracja
epifora
epitet
epitet barokowy
epitet metaforyczny
epitet stały
epitet tautologiczny
eufemizm
eufonia
glosolalia
gradacja
groteska
homonimy
hiperbola
Instrumentacja głoskowa
inwersja
inwokacja
ironia
kolokwializm
kontrast
lipogram
metafora (inaczej przenośnia)
metonimia
neologizm
oksymoron
onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)
ożywienie, zobacz animizacja
paradoks
parafraza
paralelizm składniowy
parenteza
paronomazja
personifikacja
peryfraza
pleonazm
polisyndeton
porównanie
porównanie homeryckie
powtórzenie
przenośnia, zobacz metafora
przerzutnia
pytanie retoryczne
retrospekcja
rym
rytm
synonim
synekdocha
synestezja
symbol
tropy
uosobienie
wulgaryzm
wykrzyknienie
zdrobnienie
zgrubienie
złożenie
związek frazeologiczny
3 5 3
2010-01-02T19:50:18+01:00
Epitet, alegoria, porównanie, przenośnia metafora), uosobienie (personifikacja), przerzutnia, antyteza, aliteracja, anafora, epifora, eufemizm, animizacja...
Jest jeszcze dużo, ale nie pamiętam ;)
2 5 2