Drut stalowy o długości 1 m ogrzano o 100 stopni C,w skutek czego wydłużył się o 1/1000 początkowej długości .
a)Oblicz, o ile milimetrów wydłużył się drut
b)Oblicz o ile wydłużyłby się ten drut ,gdyby go ogrzano o 1 stopnień Celsjusza

ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

2010-01-02T21:44:41+01:00
A) 1m=1000 mm
1/1000 dł. pocz.= 1 mm, czyli drut wydłużył się o 1 mm.
b)ze wzoru na rozszerzalność liniową:
x=x₀(1+αΔT)
gdzie:
x₀=1m (długość pocz.)
ΔT=1 (przyrost temp.)
x=? (długość po wzroście temp.)
α= 0,12 * 10⁻⁴ (współczynnik rozszerzalności liniowej dla stali)
podstawiam:
x= 1m(1+ 0,12 * 10⁻⁴ *1)
x= 1m*1.000012
x=1.000012 m
5 5 5