1. Napisz w pseudojęzyku program, w wyniku, którego dla wprowadzenia znaku P program wyprowadza twoje imię, dla N - twoje nazwisko, a dla znaku innego niż P lub N - komunikat zły znak; Wskazówka: Przyjmij typ zmiennej: znak
2. Algorytm w pseudojęzyku, który oblicza wartości bezwzględne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:52:41+01:00
2.
PROGRAM BEZWZGLEDNA
ZMIENNE x, a: rzeczywiste;
ZACZNIJ
WPROWADŹ (x);
JEŚLI x>=0 TO a=x
W PRZECIWNYM WYPADKU a=-x;
WYPROWADŹ (‘wartość bezwzględna wynosi:’a);
ZAKOŃCZ

1.
PROGRAM DANE
ZMIENNE danazklawiatury: znak;
ZACZNIJ
WPROWADŹ (danazklawiatury);
JEŚLI danazklawiatury='p' TO WYPROWADŹ ('kowalski')
W PRZECIWNYM WYPADKU
JEŚLI danazklawiatury='n' TO WYPROWADŹ ('jan')
W PRZECIWNYM WYPADKU WYPROWADŹ ('zły znak');
ZAKOŃCZ

Drugi przykład jest na bank dobrze, w tym pierwszym ogólny algorytm jest dobrze ale nie jestem pewna, co do wszystkich zapisów (czyli czy tam mają być ').