Ojciec podzielił ziemię dla trzech synów.
Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha, drugiemu 3/7 reszty i 1 ha, a trzeciemu 2/3 tego co zostało i dodał ostatni hektar.
Ile hektarów ziemi otrzymał każdy z synów i jak duży był majątek?

Prosze z wyjasnieniami ;]

2

Odpowiedzi

2010-01-02T20:11:20+01:00
1syn 1/3 majatku +1ha, 2 syn 2/3*3/7 majątku = 2/7 i 1ha, 3 syn reszta majątku 1 - (1/3+2/7) = 13/21 + 1ha
każdy z synów dostał po jednym ha.
10 1 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:21:52+01:00
X- majątek
1 syn=⅓x+1ha
x-(⅓x+1)=⅔x-1
2syn=³/₇ (⅔x-1)=²/₇x-³/₇+1=²/₇x+⁴/₇
zostało: ⅔x-1-²/₇x-⁴/₇=⁸/₂₁x-¹¹/₇
3 syn:⅔(⁸/₂₁x-¹¹/₇)+1=¹⁶/₆₃x-¹/₂₁
⅓x+1+²/₇x+⁴/₇+¹⁶/₆₃x-¹/₂₁=x
-⁸/₆₃x=-³²/₂₁
x=12= ilosc ha ziemi
1 syn:⅓z 12+1=5ha,,, zostało 12-5=7ha
2syn:³/₇z 7+1=4ha ,,, zostało: 7-4=3ha
3syn:⅔z 3ha+1=3ha
pozdrawiam
8 4 8