Prosze o wytlumaczenie jak najprosciej co to aktywa i pasywa i pomoc w zadaniu

sporzadz bilans:
-gotowka w kasie 2 000
-kapitał zakładowy 300 000
-udzielony pozyczki gdter 60 000
-zaciagniete kredyty 30 000
-materiały 20 000
-udziały i akcje 100 000
-zobow z tytulu dostaw i uslug 28 000
-naleznosci dlugoterminowe 18 000
-towary 50 000
-budynki i budowle 250 000
-samochod osobowy 80 000
-srodki pieniezne na rachunku w banku 20 000
-zobowiazania z podatku VAT 22 000
-nabyty patent 10 000
-wlasnosciowe prawo do lokalu 40 000
-kapital rezerwowy 100 000
-wynik finansowy roku obrotowego 20 000
-czeki w weksle obce platne w ciagu 3 miesiecy od daty wystaw 50 000

mam sporzadzic bilans
prosze o napisanie z boku przy kazdym podpunkcie czy to aktywa czy pasywa

prawo do lokalu to beda aktywa trwale -srodki trwale - ...???

2

Odpowiedzi

2010-01-02T21:42:25+01:00
Gotowka w kasie 2 000- kasa Aktywa
pasywa
pasywa
pasywa
aktywa
pasywa
pasywa
aktywa
aktywa
aktywa
aktywa
aktywa
pasywa
aktywa
aktywa
pasywa
pasywa

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T22:12:27+01:00
AKTYWA

GOTÓWKA W KASIE-2000
MATERIAŁY -20000
TOWARY - 50000
BUDYNKI I BUDOWLE 250000
ŚRODKI PIENIĘZNE W BANKU -20000
SAMOCHÓD OSOB.- 80000
NABYTY PATENT 10000
WŁ,PRAWO DO LOK. -40000
POŻYCZKA -60000
NALEŻ.DŁUGTERM.-18000
CZEKI -50000

PASYWA

KAPITAŁ ZAKŁ.-300000
KAPITAŁ REZERW.-100000
WYNIK FIN.-20000
ZACIĄG.KREDYTY -30000
UDZ.I AKCJE -100000
ZOB. Z TYT.DOST.I USŁUG -28000
ZOB. Z POD.VAT -22000