Ułóż wzory sumaryczne związków, które składają się z następujących pierwiastków
a) Cu(I) z Cl(I) i Cu(I) z O(II)
b) Zn(IV) z Cl(I) i Zn(IV) z O(II)
c) B(III) z Cl(I) i B(III) z O(II)
d) Cr(VI) z Cl(I) i Cr(VI) z O(II)
e) Mn(VII) z Cl(I) i Mn(VII) z O(II)
f) Fe(II) z Cl(I) i Fe(II) z O(II)
g) Fe(III) z Cl(I) i Fe(III) z O(II)

1

Odpowiedzi

2010-01-02T20:11:18+01:00
A)Cu(I) z Cl(I) i Cu(I) z O(II)
CuCl, Cu₂O
b) Zn(IV) z Cl(I) i Zn(IV) z O(II)
ZnCl₄, ZnO₂
c)B(III) z Cl(I) i B(III) z O(II)
BCl₃, B₂O₃
d) Cr(VI) z Cl(I) i Cr(VI) z O(II)
CrCl₆, CrO₃
e) Mn(VII) z Cl(I) i Mn(VII) z O(II)
MnCl₇, Mn₂O₇
f) Fe(II) z Cl(I) i Fe(II) z O(II)
FeCl₂, FeO
g) Fe(III) z Cl(I) i Fe(III) z O(II)
FeCl₃, Fe₂O₃