Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:16:29+01:00

Ludzie pomimo wszelkich przeszkód zawsze będą dążyć do oswobodzenia.Człowiek potrzebuje wolności jak powietrza. Pod zaborami Polacy czuli sie jak niewolnicy i prędzej czy później musiał nastąpić przełom i zaczęliśmy walczyć o wolność.
Duży wkład do odyskania niepodległości miała Armia Błękitna gen. Hallera, która świadczyła o przynależności Polaków do państw Trójporozumienia. Nie można też pominąć sprzyjającej sytuacji międzynarodowej i przyjazdu Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918 do Warszawy.