Odpowiedzi

2010-01-02T20:22:47+01:00
A=24cm
b=24-8=16cm
Obw = 2c + 24 + 16
56=2c+24+16
56=40+2c
2c=16
c=8.
Liczymy wyskosc przeprowadzona z wieszcholka mniejszej podstawy z PITAGORASA.
8^2=4^2+h^2
64=16+h^2
48=h^2
h=4√3

Pole = (24+16) * 4√3 *1/2 = 160√3 *1/2 = 80√3
Przekatna:Rowniez z pitagorasa:
d-przekatna

20^2+4√3^2=d^2
400+48=d^2
d= √448 = 8√7
12 4 12
2010-01-02T20:30:45+01:00
O = 56 cm - pobwód trapezu
a = 4 + 20 podstawa dłuższa
b- podstawa krótsza
c- ramie trapezu
h - wysokość trapezu równoramiennego
d- przekatna trapezu równoramiennego

P = ? - pole tapezu
d = ? przekatna trapezu

1. Obliczam podstawe dłuzszą
a = 4 + 20 = 24 cm

2. Obliczampodsawe krótszą b
a = b + 2*4 = 24 cm
b + 8 = 24 cm
b = 24 cm - 8 cm
b = 16cm

3. Obliczam ramię c trapezu
O = 56 cm
O = a + b + 2*c
a + b + 2*c = 56 cm
24cm + 16 cm + 2*c = 56 cm
40 cm + 2c = 56 cm
2c = 56 cm - 40 cm
2c = 16 cm
c = 8 cm
4. Obliczam wysokość h trapezu
h^2 + 4^2 = c^2
h^2 + 4^2 = 8^2
h^2 = 64 - 16
h^2 = 48 cm^2
h = √(48 cm^2)
h = √16*√3
h = 4√ 3 cm

5. Obliczam pole trapezu
P = [(a+b):2 ]*h
P = [ (24 + 16):2] *4√3
P = 20*4√3 cm
P = 80√3 cm^2

6. Obliczam przekatną d
d^2 = h^2 + 20^2
d^2 = (4√ 3 )^2 + 400
d^2 = 16*3 + 400
d^2 = 48 + 400
d^2 = 448
d = √448
d = √64*√7
d = 8 √7 cm

10 4 10