1) Dlaczego nie z każdej chmury pada deszcz?
2) Od czego zależy intensywność parowania?
3) Jakie muszą być spełnione warunki aby doszło do kondensacji pary wodnej?
4) Jakie są produkty kondensacji pary wodnej?
5) Omów rozmieszczenie opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej i przyczyny o tym decydujące.
6) Wymień nazwy krain geograficznych, w których występują najmniejsze, a w których największe opady na Ziemi.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:26:57+01:00
1. Najbardziej sprzyjające warunki do tworzenia się opadów występują w piętrze niskim i średnim.
2. zależy głównie od intensywności parowania i od przenoszenia pary wodnej przez wiatr
3. Kondensacja pary wodnej może wystąpić, jeżeli powierzchnia przegrody ma temperaturę niższą od temperatury punktu rosy powietrza znajdującego się przy przeszkodzie.
4. osady, mgły i chmury, czyli produkty powstałe w atmosf. i unoszące się w niej oraz opady.
5. Wplywa na to:
-ciśnienie atmosferyczne,
-odległość od zbiorników wodnych,
-wysokość nad poziomem morza,
-ukształtowanie powierzchni,
-prądy morskie.
6.Największe ilości opadów na świecie spadają w Czerrapundżi 20 000mm=20m, w indyjskiej prowincji Assam - średnio 11 000 mm=11m

najmniejsze opady:
- obszary okołobiegunowe,

- pustynie wewnątrz kontynentalne – Sahara, Gobi, Namib ( wpływ prądu bengalskiego) pustynia Australii, pustynia Atakama w Andach (prąd peruwiański)

- tereny cienia opadowego – Tybet

- Góry Skaliste w Ameryce Północnej
3 3 3
2010-01-02T20:37:44+01:00
1.Najbardziej sprzyjające warunki do tworzenia się opadów występują w piętrze niskim i średnim. Szczególnie dotyczy to chmur typu Nimbostratus (warstwowo-deszczowe) i Cumulonimbus (kłębiasto-deszczowe, burzowe).Natomiast nigdy żadnych opadów nie przynoszą pierzaste cirrusy z piętra wysokiego.
2.Intensywność parowania zależy od temperatury zarówno otoczenia, jak i parującej wody, od wilgotności powietrza i prędkości jego ruchu oraz od ciśnienia atmosferycznego. Wzrost temperatury i prędkości wiatru wzmaga parowanie, natomiast wilgotne otoczenie i wysokie ciśnienie osłabiają proces parowania.
3.Aby proces kondensacji mógł się rozpocząć, powietrze musi osiągnąć stan nasycenia parą wodną, musi nastąpić spadek temperatury powietrza oraz niezbędna jest obecność w nim jąder kondensacji.
4. produktami sa chmury, mgly, rosy i szrony
5.
-ciśnienie atmosferyczne,
-odległość od zbiorników wodnych,
-wysokość nad poziomem morza,
-ukształtowanie powierzchni,
-prądy morskie.
3 3 3