Macie wszystkie wzory z fizyki od 1 klasy gimnazjum do 3 klasy gimnazjum(do 1 półrocza 3 klasy)?? Powinno byc ich 49 czy coś takiego ... Jerśli koś by mnieł je zapisane np. z tyłu zeszytu to bardzo prosze żeby mi napisał! Jak podajecie wzór co napiszcie też nA CO ON JEST... (gdyby koś jeszcze mniał jednostki do wzorów to byłabym bardzo wdzięczna)!! Bardzo prosze Was o pomoc! Bo we wtorek mam z tego kartkówkę... :* :*
ps dałabym więcej punktów do zadania no ale nie mam więcej :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:58:01+01:00
1. Ciężar ciała Q[N] Q=m×g
masa m[kg]
przyspieszenie ziemskie g=10M/kg=10m/s²
2. gęstość ρ[kg/m³] ρ=m/V
objętość V[m³]
3. ciśnienie p[Pa]= N/m² p=Fn/S
Fn=siła nacisku(parcia) [N]
S- pole powierzchni [m²]
4. ciśnienie hydrostatyczne pn=ρ×g×h
5. siła wyporu Fw=ρc×g×V
ρc=gęstość cieczy
6. Szybkość Υ[m/s] Υ=Δs/Δt
s=droga
t=czas
7. Przyspieszenie a[m/s²] a=ΔΥ/Δt
II zasada dynamiki a=F/m => F=m × a
8. Praca W[J] W=F x s
9. Moc P[W] P=W/t=F x Υ
10. Częstotliwość f=1/T, f[Hz=1/s]
11. Ruch po okregu Υ=2πr/T
T=t/n
n-ilość obortów
T- okres, czas jednego pęłnego obiegu
12. Swobodny spadek ciała
-czas spadku swobodnego t=√2h/g
-prędkość końcowa Υ=√2gh
13. Pęd p[m x kg/s] p= m x Υ
m1 x Υ1= m² x Υ² - zasada zachowania pędu
14. Prawo powszechnego ciążenia
F=G x (m¹ x m²/r²)
G-stała grawitacji G= 6,67 x 10 ⁻¹¹ N x m²/kg²
15. Energia kinetyczna Ek=mΥ²/2
16. energia potencjalna Ep=mgh
17. Energia całkowita Ec=Ek+Ep=const.
18. Energia wewnętrzna: [I]ΔEw=Q=c x m xΔT
c-ciepło właściwe
ΔT- przyrost temp.
19. Ciepło topnienia ct[I/kg] Fct=Q/m=cK
ck- ciepło krzepnięcia
20. Ciepło parowania cp=Q/m=cs
cs- ciepło skraplania
21. Bilans cieplny Q₁=Q₂
m₁ x c₁(T-T₁)=m₂ x c₂(T₂-T)
22. Dźwignia
r₁ x F₁= r₂ x F₂
23. Fale
długość λ[m] λ=Υ x T= Υ/f
prędkość Υ[m/s] Υ=λ/T= λ x f

Mam tylko tyle.
Jak coś znajdę to dam.
8 3 8