Ułóż własną opowieść w wybranym zjawisku astronomicznym (np. występowaniu pór roku, dnia i nocy) lub przyrodniczym (np. powstawaniu lodowców lub wybuchu wulkanów). Postaraj się, by słuchacze mieli wrażenie, że to starodawna historia.
Rozpocznij np. tak:

Przed tysiącami lat, kiedy Ziemia była jeszcze młoda...
Ba samym początku świata....
Kiedy świat dopiero się rodził....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:40:28+01:00
Na samym początku istnienia świata, narodził się król ogień. Nie był on jednak jednym z najpotężniejszych władców Ziemi. Nad nim panował Neron. Neron posiadał piękną żonę imieniem Dera, która go miłowała nad życie do pewnego czasu. Ogień coraz częściej odwiedzał Nerona,obaj rozmawiali o istnieniu świata. Piękna Dera towarzyszyła im. Po coraz częstszych spotkaniach Ognia z Derą, ten zakochał się w niej. Ona uczucie jego odwzajemniła, Gdy Neron się zorientował,że żona już go nie kocha, postanowił obojga ukarać. Dera stała się ogromną górą, w której zamieszkał ogień. oboje cierpieli żyjąc tak. Ponadto Neron wyżył się na istotach zamieszkujących ziemie u stup Dery. Raz na jakiś czas ogień wypływa z wnętrza ogromnej góry, siejąc przy tym spustoszenie.
Dziś derę i ogień ludzie nazywają wulkanem.
30 1 30