Jakie procesy beda zachodziły podczas ogrzewania 2kg lodu od temperatury -20 stopni celcjusza do uzyskania pary o temperaturze +120 stopni celcjusza Jle energi (ciepła)trzeba dostarczyc aby przeprowadzic te procesy?
C lodu=2160 na górze J na dole kg razy C
C wody=4200 na górze J na dole kg razy C
C pary=2200 na górze J na dole kg razy C
Ct=335000 na górze J na dole Kg
Cp=2300 na górze KJ na dole Kg

1

Odpowiedzi

2010-01-03T09:58:50+01:00
Q=Q₁+Q₂+Q₃+Q₄+Q₅
Q₁=mC loduΔt ciepło potrzebne na ogrzanie lodu od -20⁰C do 0⁰C
Q₁=2kg×2160J/kg⁰C×20⁰C
Q₁=86400J=86,4kJ
Q₂=mCt - ciepło potrzebne na stopienie lodu
Q₂=2kg×335000J/kg
Q₂=670000J=670kJ
Q₃=mcwΔt ciepło potrzebne na ogrzanie wody do 100⁰C
Q₃=2kg×4200J/kg⁰C×100⁰C
Q₃=840000J=840kJ
Q₄=mCp - ciepło potrzebne na zmianę wody w parę
Q₄=2kg×2300kJ/kg
Q₄=4600kJ
Q₅=mC paryΔt -ciepło potrzebne na ogrzanie pary do 120⁰C
Q₅=2kg×2200 J/kg⁰C×20⁰C
Q₅=88000J=88kJ
Q=6284,4kJ