1. Przyczyną kolonizacji Afryki i Azji w XIX wieku było
a) wrogie nastawienie wobec ludów pozaeuropejskich i dążenie do zniszczenia ich kultury
b) dążenie do zdobycia tanich surowców i nowych rynków zbytu
c) przyniesienie zdobyczy cywilizacji ludom Azji i Afryki

2. O potędze W.Brytanii w XIX wieku decydowały
a) silna armia i liczna flota
b) niewielka armia i liczni sojusznicy
c) rozwinięta kultura i położenie geograficzne


Dam naj. ;]

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:29:43+01:00
2010-01-02T21:43:12+01:00
1. b) dążenie do zdobycia tanich surowców i nowych rynków zbytu

2. a) silna armia i liczna flota
22 3 22
2010-01-02T21:43:23+01:00
1) Przyczyną kolonizacji Afryki i Azji w 19 wieku było: b) dążenie do zdobycia tanich surowców i nowych rynków zbytu.

2) O potędze Wielkiej Brytanii w 19 wieku decydowały: a) Silna armia i liczna flota.
22 3 22