Uzasadnij stwierdzenie rozmnazanie płciowe jest źródłem zmiennosci genetycznej
2.wymien pięć czynników które tworza nisze ekologiczna stokrotki pospolitej
3.wyjasnij w jaki sposób promienie słoneczne wpływaja na zmiany wygladu sosny a różnych siedliskach

1

Odpowiedzi

2010-01-02T21:46:32+01:00
1. Każde dziecko powstające w wyniku rozmnażania płciowego różni sie od swoich rodziców. Jest tak, ponieważ istnieje zmienność rekombinacyjna.

2.
- wilgotność
- oddziaływanie innych organizmów
- ilość składników odżywczych
- światło
- rodzaj gleby

3. Osobniki nieróżniące się gatunkiem, żyjące na różnie nasłonecznionych miejscach często wyglądają inaczej.

POZDRAWIAM!