1.Wyjaśnij która zaprawa - gipsowa czy wapienna - twardnieje pod wpływem wody.
Odpowiedź uzasadnij,pisząc odpowiednie równanie reakcji chemicznych.

2.Dawniej w nowo wybudowanych domach,w których stosowano zaprawę wapienną,stawiano specjalne piece do spalania węgla. Wyjaśnij,jaki to miało związek z twardnieniem zaprawy wapiennej. Odpowiedź uzasadnij,pisząc odpowiednie równanie reakcji chemicznych,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T21:24:20+01:00
2(CaSO₄ x 2H₂O)->2CaSO₄ x 2H₂O +3H₂O - twardnieje pod wpływem wody.
CaO+H₂O->Ca(OH)₂ - zaprawa wapienna

Powstawał węglan wapnia, która twardnieje powoli pod wpływem dwutlenku węgla, który znajduje się w w powietrzu atmosferycznym.
Ca(OH)₂+CO₂->CaCO₃+H₂O
12 4 12