Baaardzo proszę o przetłumaczenie tego tekstu na polski. Z gory bardzo dziekuje:-*

I'd entered a competition in the magazine Pop Biz just for fun and I was amazed when a man rang to say that I'd won two V.I.P. tickets to 'Party in the Park' . I hadn't been to an open-air pop concert before so it was a brilliant prize

Iinvited my best friend Laura to come with me. On the morning of July 22nd I was really excited. I'd already woken twice during the night just thinking about it. Dad drove us to London and we met the people from the Pop Biz magazine. He gave us ł20 to spend on souvenirs and things.

There were lots of different bands all through the afternoon and evening. What a line-up of stars- Craig David, Samantha Mumba, Destiny's Child.

The seats were really good. But the best part was going backstage to the V.I.P. lounge to meet the stars. Some of them didn't say very much but others chatted to us for quite a long time. I got autographs from all the boys in Damage and Blue. Laura had forgotten her autograph book so she used her programme instead. The atmosphere in the park was amazing. I thing there were about five thousand people altogether. When it got dark at about eight o'clock. everyone lit candles and sang together. It was really magic. The concert finished at about 10.30 and Dad picked us up outside the tube station.

We didn't get back home until after midnight. Mum hadn't gone to bed because she wanted to hear all about the concert. She made us a big jug of hot chocolate and we sat and chatted for ages. It was the perfect end to a perfect day.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T21:53:56+01:00
Wziąłem udział w konkursie w magazynie Pop Biz tylko dla zabaw. Byłem zaskoczony kiedy zadzwonił mężczyzna
i powiedział że wygrałem 2 vipowskie bilety na "Party in the park" Nigdy wcześniej nie byłem na koncercie na
świeżym powietrzu dlatego to była (genialna) nagroda.

Zaprosiłem moją najlepszą przyjaciółkę Laurę. Rankiem 22 lipca, byłem bardzo podekscytowany.Obudziłem się w
nocy 2 razu myśląc o tym. Tata podwiózł nas do londynu i tam spotkaliśmy ludzi z magazynu Pop Biz. Dał nam
20 funtów na pamiątki i (rzeczy).

Było tam wiele różnych zespołów przez całe popołudnie i wieczór. "Co ustawiają w szeregi gwiazd Craig David, Samantha Mumba, Destiny's Child. "

Miejsca były naprawdę dobre. Ale najlepsza część to wejście do strefy dla vipów i spotkanie z gwiazdami.
Cześć z nich nie mówiła za dużo ale inni gadali z nami bardzo długi czas. Mam autografy od wszystkich chłopaków
z Damage and blue. Laura zapomniała swojej książki z autografami więc użyła programu zamiast niej.
Atmosfera w parku była niesamowita. Myślę że było tam około 5000 ludzi dookoła. Kiedy zrobiła się ciemno około 8 wieczorem. wszyscy
zaświecili świeczki i śpiewali razem. to było naprawdę magiczne. koncert skończył się około 10,30 i tata
zabrał nas na zewnątrz stacji metra.

Nie wróciliśmy do domu przez p0ółnocą. Mama nie poszła spać ponieważ chciała usłyszeć wszystko o koncercie
Przygotowała duży dzbanek gorącej czekolady, usiedliśmy i rozmawialiśmy przez wieki. to był idealny koniec dla idealnego dnia.