Napisz równania reakcji otrzymywania siarczanu(VI)sodu następującymi metodami
a) kwas+zasada
b) kwas+metal
c) kwas+tlenek metalu
d) tlenek kwasowy+tlenek zasadowy

napisz równania reakcji otrzymywania węglanu wapnia następującymi metodami
a) zasada+ tlenek kwasowy
b) sól+ sól
c)tlenek zasadowy+tlenek kwasowy
d) tlenek metalu+kwas1

Odpowiedzi

2010-01-02T21:59:30+01:00
H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O
H2SO4+2Na→Na2SO4+H2
H2SO4+Na2O→Na2SO4+H2O
SO3+Na2O→Na2SO4

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O
CaCl2+K2CO3→CaCO3strzalka w dól+2KCl
CO2+CaO→CaCO3
CaO+H2CO3→CaCO3+H2O
4 5 4