Potrzebna mi wypowiedź na temat:

"Drogi Polaków do odzyskania niepodległosci"

Trzeba tam uwglednić fakty z historii i własne opinie.. to ma bys na 3-4 strony podaniowe wiec na kompie bedzie troszke mniej.
UWAGA!!! -> to NIE MOZE być z NETA !!!
potrzebne na Wtorek...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T23:20:05+01:00
Rzeczpospolita przestała istniec,gdy w 1795 roku dokonano III rozbioru.Zaborcy pragnęli zlikwidowac wszystko to co mogłoby przypominac Polskę i jej istnienie.
Mimo to Polacy wierzyli w odzyskanie niepodległości,a swoje nadzieje pokładali we Francji,która również toczyła wojny z koalicją,jak i z zaborcami Polski.
Polscy uchodźcy złożyli rządowi francuskiemu utworzenie oddziałów polskich,i tak oto zostały utworzone w 1797 roku Legiony Polskie we Włoszech.Dowództwo nad legionami objął generał Jan Henryk Dąbrowski.
Legiony jednak nie przyniosły Polakom niepodległosci,a mimo tego trwali oni nadal u boku Francji.
W 1807 roku Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie,sądzono wówczas że jest to początek odbudowy Polski i możliwe jest przywrócenie dawnych jej granic.
Po klęsce Napoleona w 1815 roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane,a ziemie polskie ponownie dostały się pod władzę zaborców.
Próby odzyskania niepodległości były wciąż ponawiane,i nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe,które trwało prawie rok(11 miesięcy).Mimo swej waleczności i poświęceniu powstanie upadło.
Wstyczniu 1863 roku miało miejsce kolejne powstanie nazywane styczniowym.Lecz to powstanie również zakończyło się klęską,a powodem klęski obu powstań był brak pomocy innych państw,a szczególnie Francji,z którą wiązane były nadzieje na niepodległośc.
Pomimo klęsk powstań postawa powstańców dla wielu stanowiła wzorzec,według którego należy zawsze walczyc o wolnośc.
Zaborcy na swych terytoriach prowadzili rusyfikację(zabór pruski),i germanizację (zabór rosyjski).
Nawet wprowadzenie zakazu używania języka polskiego w urzędach,szkołach,sądach nie dało zapomniec kim byli i czego uczyli ich ojcowie i matki.Broniąc ojczystego języka dzieci ze szkoły we Wrześni podjęły strajk,który polegał na tym,że na zadane pytania nie odpowiadano w języku niemieckim.Zarówno dzieci jak i rodzice byli surowo karani za łamanie zakazu używania języka polskiego.
Zaborcy chcieli nas pozbawic nie tylko języka,lecz także ziemi(szczególnie w zaborze pruskim),nie można było budowac domów czy budynków gospodarczych bez zgody Prusaków.
Polska poetka Maria Konopnicka napisała wiersz "Rota",który był śpiewany wtedy gdy chciano ukazac umiłowanie naszej ziemi i języka ojczystego.
Wiele państw zabiegało o zwiększenie swoich wpływów w świecie,rywalizacja ta doprowadziła w końcu do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku,trwającej do 1918 roku.
Wszelkie działania wojenne osłabiły na tyle zaborców,iż Polacy rozpoczęli rozbrajanie wojsk austriackich i niemieckich,które stacjonowały w Polsce.
Gdy do Warszawy przybył Józef Piłsudski przyjęto go z wielka radością.
Objął on dowództwo nad wojskiem polskim i stał się Tymczasowym Naczelnikiem Państwa,a Poacy z wielkim zapałem rozpoczęli odbudowę państwa,organizowano szkoły i urzędy polskie,odbyły się wybory do sejmu,którego głównym zadaniem było uchwalenie konstytucji.
Granice państwa nie były jeszcze ustalone,a na zachodzie Niemcy nie chcieli oddac ziem polskich,a gdy urządzili sobie manifestację zrywali polskie sztandary,co było powodem powstania w Wielkopolsce i zwycięstwie Polaków.
Gorzej sytuacja przedstawiała się w walkach o Górny Śląsk,gdzie tylko częśc ziem odzyskali Polacy.
W1920 roku nad Polską zawisło kojene niebezpieczeństwo dostania się do niewoli,lecz brawurowo rozegrana bitwa zmusiła bolszewików do odwrotu,do Polski należały takie miasta jak Lwów,Wilno,a dzień 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego na pamiątkę zawartego pokoju i Polaków.
1 5 1