1. Kiedy Żydzi udawali się do Jerozolimy, ażeby wielbić Boga ?
2. Opowiedz fragment Ewangelii, w którym Jezus nagle się ,,gubi'' i zostaje odnaleziony w świątyni.
3. Jaką naukę chciał nam dać Jezus swoim postępowaniem i słowami?
4. Co zrobił Jezus podczas długich lat spędzonych w Nazarecie ?
5. Co mówi nam Ewangelia o pracy?

1

Odpowiedzi

2010-01-03T02:27:30+01:00
1. Żydzi udawali się do Jerozolimy na święto Paschy.
2. Gdy Jezus miał 12 lat, udał się wraz z rodzicami do Jerozolimy na święto Paschy. Józef z Maryją dopiero w drodze powrotnej zorientowali się że syn musiał zostać w Jerozolimie, znaleźli go w Świątyni rozmawiającego ze starszymi. Matka spytała się go: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” Pan Jezus odrzekł: “Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Ojca mego?". Potem wrócił z nimi do Nazaretu i od tąd był im posłuszny.
3. ?
4. Jezus spędził w Nazarecie swoje dzieciństwo i czas dorastania. Pomaga Matce i żegna Józefa(Ojca) jest cieślą. Przygotowuje się nauczania.
5.,,Kto nie pracuje niech też nie je"
2 1 2