Zad 1
Zapisz odpowiedzi na pytania:

a)
Czy dzieci mają swoje prawa?
Jeśli tak , to jakie?
Gdzie i w jakich sytuacjach prawa te są najczęściej łamane?

b)
Wnioski zapisz:

Mamy prawo do...

Najczęściej łamane prawa to...

Zad 2
Zapisz w punktach argumenty potwierdzające słuszność twierdzenia:
"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"

Zad 3
Napisz co należałoby zrobić, aby prawa dziecka były rzadziej łamane.


Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi !!
Pilne!! Z góry dziękuję ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-02T21:56:31+01:00
Zad.1
a) tak
wiele
w szkole lub domu, agresywność
b) Mamy prawo do nauki, prywatności,życia w rodzinie i do braku agresywności wobec nas.
Najczęściej łamane prawa to agresywność przez rodziców lub kolegów.
Zad.2
1. Każdy jest na początku dzieckiem więc nasze prawa zaczynają się od młodości.
2.Na podstawie niektórych praw dziecka są stworzone prawa dla dorosłych, na przkład prawo do życia w rodzinie.
Zad.3 Bardziej uświadamiać o nich wszystkich, a także ludzie i dzieci powinny reagować na łamanie tych praw.
21 2 21
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T22:04:34+01:00
Zad.1
a). Dzieci mają swoje prawa są nimi:
prawo do życia i rozwoju
prawo do rodziny
prawo do wolności religii i przekonań
prawo do swobodnego wyrażania poglądów
zakaz wykonywania kary śmierci
prawo do wypoczynku, rozrywki
prawo do nauki
prawo do korzystania z dóbr kulturalnych
prawo zrzeszania się
Najczęściej prawa są łamane poprzez dyskryminację, obozy pracy przymusowej oraz tortury, handel ludźmi.
b) mamy prawo do wielu rzeczy, jednak myślę, że najważniejsze jest to, że mamy prawo do życia i rozwoju.
Najczęściej łamane prawa to wolność sumienia, równość płci, sądu, własności, wyznania.

zad. 2.
"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"
-od narodzin jesteśmy człowiekiem, który ma swoje prawa i obowiązki,

zad.3.
-wprowadzenie surowszych kar za ich nieprzestrzeganie
-pomagać ludziom, których prawa zostały pogwałcone i zgłaszać to do sądu
-spopularyzować ich przestrzeganie

18 4 18