Rozwiąż lorogryf.

1.Pierwiastek chemiczny (symbol Fe) budujący jądro wewnętrzne ziemi.
2.Rodzaj fal umożliwiający badanie budowy wnętrza ziemi.
3.Obejmuje skorupę ziemską i górną warstwę płaszcza zewnętrznego ziemi.
4.Jedna z metod badania wnętrza ziemi.
5.Inna nazwa prądów cieplnych występujących w płaszczu ziemi.
6.Najcieńsza,zewnętrzna warstwa naszej planety.
7.Najgrubsza spośród warstw budujących ziemię.
8.Jedna ze skał osadowych pochodzenia organicznego.
9.Przypuszczalny stan skupienia skał budujących jądro zewnętrzne ziemi.
10."Serce" ziemi.
11.Podstawowy składnik skał.

z góry dzięki ; ]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T21:56:33+01:00
1.żelazo
11.kwercyt
4.badania geofizyczne
2.Sejsmiczne
3.litosfera
4.wiercenie
5.konwekcyjne
6.skorupa
7.płaszcz
8.geografia
9.ciecz
10.jadro
11.minerał
4 2 4