Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T22:09:40+01:00
Eksport - wywóz za granicę.
Import - przywóz towarów, usług z zagranicy.
Bilans handlowy - część bilansu płatniczego, nazywany także nadwyżką handlową.
Bilans płatniczy - usystematyzowane zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.
Inwestycja bezpośrednia - bezpośrednie nakłady na środki trwałe.
Inwestycja portfelowa - inwestycje dokonane przez zakup papierów wartościowych, a nie konkretnego przedsiębiorstwa.
Substydia - dostarczanie przez rząd albo inną instytucję publiczną środków finansowych lub wsparcia dochodowego.
Embargo - zakaz przywozu lub wywozu określonych towarów do lub z danego państwa.
Kontyngent - obowiązkowe dostawy na rzecz państwa.