Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T22:08:29+01:00
Paliwa kopalne - substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na:

* węgiel kamienny
* węgiel brunatny
* ropę naftową
* gaz ziemny oraz klatraty metanu
* torf
Węgiel, ropa naftowa i gaz są najpowszechniej wykorzystywanymi źródłami energii. 80 % energii zużywanej na świecie pochodzi ze spalania tych właśnie paliw. Nazywane są często paliwami kopalnymi, gdyż występują w podziemnych złożach. Węgiel jest głównym paliwem dla elektrowni cieplnych, któe są największym konwencjonalnym źródłem energii elektrycznej. W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w technologii czystego spalania węgla, który umożliwia zatrzymanie w filtrach 99 % popiołów i 95 % siarki i azotu

Ropa jest podstawowym paliwem dla transportu – paliwa wyprodukowane z ropy napędzają samochody (benzyna), ciężarówki, statki, pociągi (diesel), samoloty (nafta lotnicza). Z ropy wytwarza się też oleje niezbędne dla prawidłowej pracy silników, plastiki, lekarstwa, nawozy sztuczne.
Gaz ziemny

Gaz pochodzenia organicznego – zbierający się w przestrzeniach skorupy ziemnej, często towarzyszący pokładom węgla lub ropy. Jego głównym składnikiem jest metan – łatwo palny gaz, który spalając się nie wydziela prawie zanieczyszczeń. W naturalnej postaci nie posiada zapachu, ale firmy gazowe dodają do niego aromaty zapachowe, aby łatwiej można było zauważyć ewentualne ulatnianie się. Ze względu na łatwość przesyłu rurociągami i czyste spalanie jest szeroko wykorzystywany w gospodarstwach domowych do ogrzewania i gotowania.