UWAGA ! jeśli ktoś wykona to zadanie jak proszę i mi się to spodoba to uznam pracę za najlepszą i wstawie to samo zadanie za 100 punktów i tą osobę również uznam za najlepszą prace. Myślę, że 120 punktów za "zasłużone" rozwiązanie się należy ;)

Dokładnie, wnikliwie i widocznie (forma tabelka) porównać mszaki i paprotniki !

2

Odpowiedzi

2010-01-02T22:24:51+01:00
Mszaki i paprotniki różnią się od siebie po wieloma względami.

MSZAKI:
Są to niewielkie rośliny lądowe, przystosowane do życia w siedliskach o dużej wilgotności. Występują na całej Ziemi. Nie posiadają korzeni,lecz nitkowate chwytniki.W budowie wewnętrznej znajduje się tylko tkanka miękiszowa. Jedynie u grupy mszaków zwanych płonnikami występuje zróżnicowanie tkankowe na warstwę korową pełniącą funkcję okrywającą, tkankę miękiszową i centralnie położoną wiązkę przewodzącą o bardzo prymitywnej budowie. W gametangiach męskich rozwijają się plemniki, natomiast w gametangiach żeńskich – rodniach, powstają komórki jajowe. Plemnik przepływa do rodni w wodzie (np. w kroplach rosy). Po zapłodnieniu z zygoty rozwija się sporofit, który ma postać bezlistnej łodyżki zakończonej na szczycie zarodnią.
Zarodniki powstają w wyniku mejozy, a po dojrzeniu wysypują się na zewnątrz. Na odpowiednim podłożu zarodnik kiełkuje i rozwijają się początkowo w nitkowaty twór zwany splątkiem, z którego następnie wyrasta ulistniona łodyżka gametofitu. Wśród mszaków wyróżnia się wątrobowce (np. porostnica) i mchy (np. mech płonnik, gajnik, rokitnik, mech torfowiec). Małe wymagania mszaków sprawiają, że są organizmami pionierskimi. Ich darnie chronią glebę przed erozją i wysychaniem. Mech torfowiec uczestniczy w powstawaniu torfu.

PAPROTNIKI:
Do paprotników zalicza się następujące typy: widłakowe, skrzypowe, paprociowe oraz wymarłe ryniofity (zwane dawniej psylofitami). Rośliny te występują w środowiskach wilgotnych. Potrzebują wody do zapłodnienia. Mają łodygę, korzenie o charakterze przybyszowych oraz różnie wykształcone liście. W budowie wewnętrznej występują tkanki. Paprotniki są roślinami, u których pokoleniem dominującym jest sporofit, a gametofit jest zredukowany, ale samodzielny.
Widłakowe mają sporofit składający się z korzeni przybyszowych i pędu dychotonicznie rozgałęzionego. Łodygi są płożące, pokryte drobnymi listkami. Są to liście asymilujące. Drugim rodzajem liści są sporofile, na których znajdują się zarodnie. Sporofile zebrane są w skupieniu zwanym kłosem zarodnionośnym. Gametofit jest silnie zredukowany, często cudzożywny, rozwija się wewnątrz zarodnika i wymaga symbiozy z grzybem.
Paprociowe mają krotką podziemną łodygę, czyli kłącze, z której wyrastają duże liście, często pierzastodzielne, stojące na ogonkach. Młode liście są zwinięte w kształcie pastorału. Zarodnie powstają na dolnej stronie liści asymilacyjnych (trofofili). albo na odrębnych liściach zarodnionośnych (sporofilach). Skupione są w tzw. kupki i okryte osłoną zwaną zawijką. Gametofit jest zielony, o kształcie sercowatym. U części widłaków i paproci oraz wszystkich skrzypów zarodniki są jednakowe (paprotniki jednako zarodnikowe), u pozostałych widłaków i paproci tworzą się rożne zarodniki (paprotniki różnozarodnikowe). U paprotników jednako zarodnikowych z jednakowych zarodników powstają gametofity (przedrośla) wytwarzające rodnie i plemnie. Po zapłodnieniu, które zachodzi w obecności wody, powstaje zygota, a z niej wielokomórkowy zarodek. Odżywia się on kosztem gametofitu, a następnie przekształca się w samodzielny sporofit.
Widłaki różnozarodnikowe i paprocie różnozarodnikowe wytwarzają dwa rodzaje zarodników.
1 5 1
2010-01-02T22:42:07+01:00


mszaki paprotki
- można wyróżnić łodyżkę -można wyróżnić liście(blaszki)
i listki oraz łodygę pokrytą łuskami
-nie mają korzeni właściwych -korzenie wyrastają z łodygi
-organami utrzymującymi dlatego są nazwane korzeniami
mszaki w ziemi są chwytniki przybyszowymi
-dobrze magazynują wodę i -mają wiązkę przewodzącą
chronią glebę przed wysuszeniem wodę oraz łuski pochłaniające
-występują w każdym klimacie wodę
-występują na całym świecie