1)SEJM WIELKI OBRADOWAŁ OD.......DO.......


REFORMY
Prawo o miastach - REFORMA SKARBOWA KONSTYTUCJA 3 MAJA
SZLACHTA I
DUCHOWIEŃSTWO
PŁACĄ PODATEK
-PODATEK Z DÓBR KROLEWSKICH
2)Wyjasnij ,dlaczego słowo ,,Targowica''stało sie synonimem zdrady narodowej
3)Podaj date rozbioru Polskiu .Nastepnie znajdz zagarniete ziemie przewz rosje i prusy i podaj date II robioru Polski
4)Z przedstawionych liter ułuz hsało i wyjasni je

TIURVTIMAILITER
HASŁO

3

Odpowiedzi

2010-01-02T22:23:53+01:00
1)Sejm Wielki obradował od 6 października 1788 do 29 maja 1792 (4 letni)

Reformy Sejmu Czteroletniego (1788-1792)
a) reforma wojskowa- zwiększenie ilości wojsk (100 tys. armia) zrealizowano 57 tys.
b) reforma skarbowa- szlachta będzie płacić podatki od dochodów w wysokości 10%, duchowieństwo 20%, a z dóbr królewskich 50%
2)Ponieważ w miejscowości o tej nazwie przywódcy magnackiego obozu republikanów zawiązali konfederację z Rosją
3)Pierwszy rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772,Zagarnięte ziemie: Rosja- ziemie białoruskie na Dźwiną i Dnieprem, Prusy-- pomorze bez Gdańska i Torunia, Warmię i część Wielkopolski, Austria --dużą część Małopolski, ziemie ukraińskie/
II rozbiór Polski -->styczeń 1793
4) Virtuti Militari--->Order Virtuti Militari (łac. Cnocie wojskowej - (męstwu) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej
1 5 1
2010-01-02T22:26:17+01:00
HASŁO: Virtuti Militari to ajwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe.. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami,. po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej,. w obronie Konstytucji 3 Maja, wobec groźby interwencji wojsk carycy Katarzyny.

zad. 3.
I rozbiór Polski-1772 r Rosja zajęła ziemie białoruskie i tzw inflanty polskie Prusy zajęły Warmię, Pomorze bez Gdańska i Torunia, cześć Wielkopolski i Kujaw.
II rozbiór Polski- 3 stycznia 1795r.
1 3 1
2010-01-02T22:28:58+01:00
1)SEJM WIELKI OBRADOWAŁ od 1788 do 1792 r.
REFORMY - procesy zwykle długotrwałego przekształcania elementów systemu politycznego, nie naruszające jego podstawowych reguł.
Prawo o miastach - ustawa przyjęta przez Sejm Czteroletni.
Na jej mocy mieszczanie m.in. dostali prawo do nietykalności osobistej , mogli nabywać majątki ziemskie, mieli prawo do nobilitacji, nie mogli być więzieni bez wyroku sądowego.
REFORMA SKARBOWA KONSTYTUCJA 3 MAJA -
SZLACHTA będzie płacić podatki od dochodów w wysokości 10%,
DUCHOWIEŃSTWO będzie płacić podatki od dochodów w wysokości 20%,
a z DÓBR KRÓLEWSKICH podatki od dochodów będą wynosić 50%.

2)Zawiązanie Targowicy posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.
3) II rozbiór Polski - 3 stycznia 1795
Ziemie zagarnięte przez zaborców:
PRUSY - Wielkopolska, Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego.

ROSJA - województwa mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz części wileńskie, nowogródzkie, brzeskolitewskie i wołyńskie.
4) Virtuti Militari - order przyznawany za zasługi w bitwie pod Zieleńcami.

:)
2 5 2