1.Masa statku kosmicznego wynosi 900kg
a)Jaki jest ciężar statku na powierzchni Ziemi?
b)Jaki jest ciężar statku na księżycu?
c)Jaka jest masa statku na księżycu?
d)Statek krąży wokół Ziemi na obrocie o promieniu równym 3 promieniom Ziemi.Z jaką siłą przyciąga Ziemia tego kosmonautę?

1

Odpowiedzi

2010-01-03T04:00:06+01:00
Ciężar ciała jest to siła z jaką Ziemia przyciąga daną masę,przyjmujemy g=10[m/s2] lub g=10[N/kg], w naszych warunkach przyjmujemy g=9,81[m/s2],teraz odpowiadam:
a)napisz wzór:F=mg, przyjmując masę, m=900[kg] i wartość g=10[m/s2] lub to jest to samo g=10[N/kg] otrzymujesz ciężar F=9000[N]
odp.b)ciężar statku na Księżycu jest 6-krotnie mniejszy ponieważ przyśpiszenie grawitacjne wynosi gk=1,66[N/kg]
odp.c)masa,definicja jest to ilość substancji zawarta w danym ciale,czyli masa nie zmienia się! m=900[kg] ,wysyłam,bo niektóre rozwiązani giną!