Elektryczny czajnik ogrzewa 2 l wody w czasie 10 minut od temperatury 20°C do temperatury wrzenia.Napięcie zasilania wynosi 220 V.Zakładając,że cały cieplny przepływ energi zachodzi tylkko między spiralą grzejnika a wodą,wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T23:06:56+01:00
Obliczamy ile ciepła trzeba dostarczyć aby ogrzać 2 l wody od 20 st do 100 st
Korzystamy z wzoru
Q=m*c*Δt
m-masa 2 l = 2 kg /tylko dla wody/
c-ciepło właściwe wody 4200 J/kg*stC
Δt - przyrost temperatury
Q = 2*4200*(100 - 20)
Q =672000 J
Taką ilość energii trzeba dostarczyć do ogrzania wody
wiemy, że ciepło = energii = pracy czyli Q=E=W
wiemy, że cała energia wytworzona przez grzałkę "poszła" na ogrzanie wody
wobec tego korzystamy z wzoru na pracę prądu elektrycznego
W = U*I*t
podstawiając otrzymujemy
672000 J = 220 V * I * 10 min = 220 V * I * 600 s
I = 672000 J : 132000 Vs
I = 5A
Mając obliczone natężenie możemy obliczyć moc ze wzoru
P = U*I
P = 220V*5A
P = 1100 W
Należy jeszcze na początku wypisać dane, co nalezy obliczyć, z jakich wzorów korzystać, zrobić rachunek jednostek i napisać odpowiedź
35 4 35