Zadanie 1.)W skład geografii ekonomicznej wchodzą: geografia komunikacji, usług, przemysłu, rolnictwa, ludności i osadnictwa, religii oraz kultury. Wpisz dyscyplinę geografii ekonomicznej , której dotyczą poniższe zdania.
a) Największą gęstość zaludnienia w USA występuje na wybrzeżu wschodnim.
..................................( jaka to geografia )
b)W Indiach ryż uprawia się na żyznych glebach Niziny Gangesu.
..................................
c) W Europie najważniejszą drogą wodną jest rzeka Ren.
.................................
d)W Islandii podstawowym źródłem energii są elektrownie geotermalne.
..............................
e) Turystyka ba Seszelach przynosi ok.70% wpływów do budżetu.
......................................


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T22:52:39+01:00
Zadanie
a) geografia ludności i osadnictwa
b)geografia rolnictwa
c)geografia komunikacji
d)geografia przemysłu
e)geografia usługproszę ;]
pozdrawiam :)
3 5 3