Do naczynia zawierającego 20l wody wrzucono kawałek lodu o masie 5kg i temperaturze 0 stopni Celsjusza. Ile w przybliżeniu musiało wynosić temperatura początkowa wody aby cały lód mógł się stopić a temperatura wody obniżyła się do 0 stopni Celsjusza.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T00:41:36+01:00
M1=20kg
m2=5kg
T2=0'C
Tk=0'C
Ct=334000J/kg (ciepło topnienia lodu)
Cw=4200J/(kg*'C) (ciepło właściwe wody)
T1=?

Q1=Q2
Cw*m1*(T1-Tk)=Ct*m2
Cw*m1*T1-Cw*m1*Tk=Ct*m2
Cw*m1*T1=Ct*m2+Cw*m1*Tk
T1=(Ct*m2+Cw*m1*Tk)/(Cw*m1) ['C]
T1=(334000*5+4200*20*0)/(4200*20)
T1~20'C