Zadanie 1

Wybierz nazwy państw, które cechował największy postęp rolny w 19 wieku.
(podawajcie numery)

1.Holandia 2.Rosja 3.Wielka Brytania 4.Turcja 5.Niemcy 6.Hiszpania 7.Francja 8.Grecja


Zadanie 2

W podanych zdaniach (a,b) wybierz prawdziwe i rozwiń zawartą w nim myśl.


a) W 19 wieku nastąpił rozwój rzemiosła dzięki udoskonaleniu metod produkcji.b) Dzięki zastosowaniu maszyn rozwinęły się zakłady produkcyne nowego typu, tj.fabryki.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T00:26:56+01:00