1. W jednym balonie o pojemności V1 znajduje się pod ciśnieniem p1, a w drugim – taki sam gaz pod ciśnieniem p2. Balony połączone są cienką rurką z kranem. Temperatura w obu naczyniach jest taka sama. Po otwarciu kranu ciśnienie wyniosło p. Znaleźć pojemność drugiego balonu.

1

Odpowiedzi

2010-01-03T08:37:00+01:00
P₁V₁+p₂V₂=p(V₁+V₂)
p₁V₁+p₂V₂=pV₁+pV₂
p₂V₂-pV₂=pV₁-p₁V₁
V₂(p₂-p)=V₁(p-p₁)
V₂=V₁(p-p₁)/(p₂-p)