Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wypisz: czynnik sprzyjający lub czynnik niesprzyjający, a następnie przedstaw argument potwierdzający twoją ocenę.
1.ukształtowanie terenu
2.klimat
3.gleby

1

Odpowiedzi

2010-01-03T13:15:15+01:00
Ukształtowanie powierzchni - czynnik sprzyjający ; ukształtowanie powierzchni jest korzystne, z powodu żyznej gleby, dużej powierzchni łąk i pastwisk

klimat - czynnik sprzyjający ; ponieważ klimat niczemu nie przeszkadza, nie jest zbyt zimny ani zbyt ciepły

gleby - czynnik sprzyjający ; gleba jest żyzna, duże powierzchnie ziemi to łąki i pastwiska
11 3 11