Zad3
do reakcji spalania glinu w tlenie: 4Al+3O₂→2Al₂O₃
użyto 0,2 mola glinu. Ile gramów tlenku powstało?

zad4
Na podstawie równania reakcji:2H₂S+3O₂→2SO₂+2H₂O
uzupełnij zadania:
a)w wyniku spalania 2 moli siarkowodoru powstaje...g SO₂
b)do utleniania 8,8g H₂S potrzeba...dm³ tlenu (warunki normalne)
c) w reakcji w której tworzy się... moli wody,powstaje 6,4g SO₂

pomoże ktoś???

1

Odpowiedzi

2010-01-02T23:59:28+01:00
Zad 3
4 mole 2 mole
4Al + 3O2---->2Al2O3
0,2mola x


i ty ma byc proporcja
4 mole - 2 mole
0,2 - x
x=0,1mola tlenku gliny powstalo
M Al2O3 = 102g/mol
0,1* 102 = 10,2 gramy tlenku glinu powstalo


4.a)128gram
b)około 8 dm3
c)0,1
1 1 1