2.Masa pełnej szklanki z wodą jest równa 260g gdy do szklanki wrzucono kamyk 28,8g, część wody wylała się i wówczas masa szklanki z wodą i kamieniem była równa 276,8g. Oblicz gęstość kamyka. Wskazówka!- Oblicz najpierw masę i objętość wylanej wody.

1

Odpowiedzi

2010-01-03T02:45:26+01:00
A więc...
...żeby obliczyć masę rozlanej wody (dzięki temu obliczę objętość kamyka), trzeba odjąć masę kamyka, od masy szklanki z kamykiem i wodą.

276,8g - 28,8g = 248g

Teraz odejmę ten wynik wyżej od masy szklanki z wodą

260g - 248g= 12g

Ogólnie wiadomo że 1g wody, ma objętość 1cm³, czyli...

12g wody = 12cm³, czyli...
12cm³ kamyka = 28,8g

czyli gęstość kamyka to:

28,8g/12cm² = 2,4g/cm³

Chyba napisałem wszystko tak poklei, że zadanie stało się trochę bardziej zrozumiałe ;)