Zastąp litery odpowiednimi liczbami :
27 ⁶
125 ⁵

Jaki znak < , = , > należy wpisać w msc symbolu [ ] ?

16 ⁸ [ ] 64 ⁵
0,027 ⁵ [ ] 0,09 ⁹

uporządkuj rosnąco liczby :
16 ⁸, 64 ⁵ , 8 ¹² , 4 ¹⁷

27 ¹⁵, 9 ¹⁷ , 3 ⁴⁰ , 81 ⁹1

Odpowiedzi

2009-09-16T22:33:38+02:00
Brak liter

16 ⁸ [ .] 64 ⁵
4¹⁶ > 4¹⁵
0,027 ⁵ [ >] 0,09 ⁹
0,3¹⁵ > 0,3¹⁸

uporządkuj rosnąco liczby :

16 ⁸, 64 ⁵ , 8 ¹² , 4 ¹⁷
2³² 2³⁰ 2³⁶ 2³⁴
64 ⁵ 16 ⁸ 4 ¹⁷ 8 ¹²

27 ¹⁵, 9 ¹⁷ , 3 ⁴⁰ , 81 ⁹
3⁴⁵ 3³⁴ 3⁴⁰ 3³⁶
9 ¹⁷ 81 ⁹ 3 ⁴⁰ 27 ¹⁵