Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T00:18:11+01:00
Mz=6*10^24 kg
Mk=7,35*10^22 kg
R=384403000m
G=6,67*10^(-11) (N*m^2)/(kg^2)

F=?
F=(G*Mk*Mz)/R^2 [N]
F=((6,67*10^(-11)*(7,35*10^22)*(6*10^24))/384403000^2
F~2*10^20 N
7 3 7
2010-01-03T00:29:17+01:00
Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas kulistych).
F= G×[(M×m)/r²]

Po podstawieniu danych liczbowych ze strony poprzedniej oraz po uwzględnieniu jednostek w danych
- wynik będzie wyrażony w niutonach
F=6,67×10⁻¹¹×[(5,98×10²⁴×7,34×10²²)/(3,84×10⁸)²] N

po uporządkowaniu
F=[(6,67×5,98×7,34)/(3,84×3,84)]× 10⁻¹¹⁺²⁴⁺²² N

końcowy wynik
F≈1,99×10²⁰ N
5 4 5