1.Wyjaśnij, dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają większe możliwości przystosowania się do środowiska niż osobniki rozmnażające się bezpłciowo.

2.Podaj różnicę między podziałem komórki a pączkowaniem.

3.Co to są sinice

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T09:04:27+01:00
2.Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek. Następuje podział jądra poprzez mitozę, mejozę lub amitozę. Po podziale jądra dzieli się cytoplazma - cytokineza. Podział komórkowy jest jedną z faz cyklu komórkowego.

Pączkowanie -to rodzaj rozmnażania bezpłciowego. Polega na wytwarzaniu przez rodzicielski organizm fragmentu, który po oderwaniu się od rodzica samodzielnie rozwija się w identyczną genetycznie jego kopię. Można powiedzieć, że z genetycznego punktu widzenia pączkowanie to rodzaj klonowania.

3.Sinice, – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii). Nazwa zwyczajowa Cyanophyta (końcówka -phyta – roślina), stosowana w taksonomii wcześniejszej, kładzie nacisk na te właściwości, które upodabniają sinice do organizmów roślinnych – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty roślin powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami – są po prostu uwstecznionymi sinicami.

1.W rozmnażaniu bezpłciowym nie są wytwarzane DNA , a więc nie są przekazywanie genotypy. Organizmy rozmnażające się bezpłciowo o genotypach mało podatnych na mutacje są gorzej przystosowane do zmieniających się warunków środowiska.

Np. jesli szybko zmieni się temperatura otoczenia, młode komórki umrą.