Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zzależność liczby litrów benzyny w baku (y) do liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:
y=-0,05x+45

a)Ile benzyny pozostanie w baku po przejechaniu 200km? Obliczenia:

b)Jaką pojemność ma bak tego samochodu? Odp.

c)Na przejechanie ile kilometrów wystarczy pełny bak? Obliczenia:

d)Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

Dam najwięcej pkt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T09:20:45+01:00
A)Ile benzyny pozostanie w baku po przejechaniu 200km? Obliczenia:
x oznacza długość przejechanej drogi a ponieważ pan Nowak przejechał 200 km zatem za x musi podstawić tą wartość
y=-0,05x+45 , gdzie x=200 km

y=-0,05*200+45= -10+45=35 l

d)Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.
y=-0,05x+45, przenosimy na jedną stroną x a na drugą y i wolną liczbę
0,05x=-y+45/:0,05 dzielimy przez liczbę stojącą przy x czyli mnożymy przez jej odwrotność ( odwrotną liczbą do 0,05 jest 20)
x=(45-y)/0,05=
(45-y)*100/5=
(45-y)*20=20(45-y)
2 3 2